AKTUÁLNE PROJEKTY

61
HELP - Healthy Environment
Erasmus+ program Youth exchange
9.-20.11.2018
Campina, RUMUNSKO

OTVORIŤ PROJEKT

PRIHLÁŠKA

HELP - Healthy Environment

Campina, RUMUNSKO
9.-20.11.2018
60
Digital skills for youthworkers
Erasmus+ Training course
21.-29.10.2018
Campina, Rumunsko

OTVORIŤ PROJEKT

PRIHLÁŠKA

Digital skills for youthworkers

Campina, Rumunsko
21.-29.10.2018

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Gender equality now!

Valea Doftanei, RUMUNSKO
04.-12.11.2017

Trapped in network

Neapol, Taliansko
26.02.-05.03.2018

To live for not to leave

Reggio Calabria, Taliansko
06.-14.10.2017

The Other Side of Entrepreneurship

Mosciano Sant’Angelo, Abruzzo, Italy
12.-22.09.2018

DISPLAY - Sport vs Disability

Guimarães, Portugalsko
30.09.-08.10.2017

Time for tea

Londýn, VEĽKÁ BRITÁNIA
10.-14.04.2018

Story of my origin

Liberec, Česko
20.-28.05.2017
 • Aké projekty robíme

 • Ako sa zúčastniť

 • FAQ

AKÉ PROJEKTY ROBÍME

OZ STEP pôsobí najmä na poli medzinárodných vzdelávacích projektov pre mladých ľudí, ktoré realizuje skrze grantový program Erasmus+ podporovaný Európskou Komisiou. Ide o projekty zamerané na vzdelávanie prostredníctvom využitia metód neformálneho učenia (tzv. Non-Formal Education methods), kde je učenie sprostredkované formou vzájomnej výmeny znalostí, vedomostí a zručností zapojených účastníkov v projekte.
Každý projekt je špecifický jeho typom, témou, dĺžkou trvania a štruktúrou aktivít.


Typy projektov:


Kľúčová Akcia 1 (KA1)
- Mládežnícke výmeny
- Školenia pracovníkov s mládežou
- Semináre, Konferencie
- Európska Dobrovoľnícka Služba (EDS)

Kľúčová Akcia 2 (KA2)
- Strategické partnerstvá v oblasti Vzdelávania, Školení a Mládeže
- Budovanie kapacít v oblasti mládeže


Trvanie projektov môže byť krátkodobé (3-10 dní: semináre, konferencie, výmeny a školenia), 1-3 mesiace (krátkodobá EDS) a dlhodobé (4-12 mesiacov – dlhodobá EDS; 1-2 roky – projekty KA2).

Projekt je vždy zameraný na určitú tému, ktorá sleduje potreby dnešných mladých ľudí (nezamestnanosť, zvyšovanie kvality vzdelávania, kultúrne oblasti, zvyšovanie sociálnej inklúzie, ...), a skrze aktivity daného projektu je cieľom zvyšovanie kompetencií mladých ľudí v danej oblasti. Aktivity neformálneho učenia sú napríklad interaktívne diskusie, workshopy, modelové sitácie, prezentácie, outdoorové aktivity, hry, atď.

OZ STEP je hosťujúcou, vysielajúcou alebo koordinujúcou organizáciou, kde takéto projekty aktívne pripravuje a realizuje, ako aj je stabilným partnerom na medzinárodnej úrovni.

Okrem toho, že sa človek mnohé naučí a dozvie, získa skvelé skúsenosti, sociálne a kultúrne povedomie, jedinečné kontakty na ostaných mladých ľudí (nielen) v Európe a kopec nezabudnuteľných zážitkov. Neváhaj, vyber si svoj projekt a prihlás sa!

Galéria projektov

MÁŠ ZÁUJEM O NIEKTORÝ Z NAŠICH PROJEKTOV?

Ak Ťa nejaký projekt zaujal, vyplň našu online prihlášku, ktorú nám odošli do konkrétneho deadlinu.

Všetky potrebné informácie nájdeš v informáciách ku danému projektu a pre akékoľvek otázky či rady, nahliadni do sekcie FAQ (otázky a odpovede), kde môžeš nájsť odpoveď na Tvoju otázku. Ak tam Tvoja odpoveď zahrnutá nebude, neváhaj nám napísať alebo zavolať na naše kontaktné údaje :)

Tešíme sa na tvoju účasť! :)

FAQ - otázky a odpovede

Výberový proces

1. Môžem ísť na mládežnícku výmenu/školenie ak ešte nemám 18 rokov?

Vekové rozmedzie zadávajú partnerské organizácie a vždy je to spomenuté v infopacku. Vo väčšine prípadov je to od 18 rokov, no máme aj projekty, na ktoré môžeš ísť od 16­tich. V týchto prípadoch z našej strany vyžadujeme povolenie od rodičov, tzv. parent permission.

2. Ako zistím, či sú ešte voľné miesta?

Výber účastníkov prebieha až po uplynutí deadline­u, takže dovtedy sú voľné miesta a všetci uchádzači majú rovnaké šance. Prihlášky po deadline neberieme. V prípade nedostatočného množstva vhodných účastníkov môžeme otvoriť druhé kolo. Informácie o tom môžeš vždy nájsť na našom webe alebo vo Facebook skupine Youth Projects Slovakia.

3. Podal/a som si viac prihlášok, no ani jedna nebola vybratá. Aký je dôvod?

Keď si podrobne preštuduješ výberový proces, tak zistíš, že výber záleží od viacerých faktorov. Vyberáme najlepšie prihlášky z najlepších, takže dôvodom neúspechu môže byť to, že jednoducho sú lepšie prihlášky ako tá Tvoja. Každý projekt hodnotíme separátne a neprihliadame na počet predchádzajúcich prihlášok.

4. Na koľko mládežníckych výmen/školení môžem ísť ročne?

U nás neexistujú žiadne obmedzenia tohto typu. Jediné, na čom môže záležať, je zloženie skupiny vybratej na projekt. Vždy sa snažíme vyslať vyváženú skupinu pozostávajúcu zo skúsených účastníkov, ale aj z nováčikov.

5. Môžem ísť na mládežnícku výmenu/školenie s priateľkou/priateľom?

Projekt nie je zájazd, výlet a už vôbec nie dovolenka. Aj z toho dôvodu neprihliadame na rodinné, kamarátske alebo partnerské preferencie a každého účastníka hodnotíme samostatne. Pokiaľ by ste ale obaja boli vhodní kandidáti a Vaše prihlášky by sa zaradili medzi najúspešnejšie, tak v tomto jedinom prípade by to šlo.Pred projektom

1. Platí sa nejaký poplatok?

My ako organizácia nepožadujeme žiaden účastnícky poplatok, nakoľko sa držíme jednej z hlavných zásad programu Erasmus+ – poskytnúť mladým ľuďom s nedostatkom príležitostí (fewer opportunities) možnosť zúčastniť sa vzdelávacieho projektu za minimálne náklady.
Poplatok si niekedy vyžaduje hosťujúca organizácia a o tom informujeme pri každej konkrétnej výzve na projekt.
Vyberáme však ročné členské vo výške 10,­€, ktoré slúži na naše administratívne náklady, ktoré si inak nevieme pokryť, keďže fungujeme na dobrovoľníckej báze (správa webu, telefón, poštové náklady, kancelárske potreby, atď.). Podrobnejšie informácie o nákladoch nájdeš na Základné informácie o projektoch.

2. Aké sú celkové náklady?

Ubytovanie, strava a náklady na aktivity sú hradené vždy organizátorom. Cestovné náklady sú hradené do limitu (určeným vždy podľa pravidiel programu na základe vzdialenosti) – ak sú Tvoje reálne cestovné náklady nad tento limit, hradíš si rozdiel. Pri každom projekte je výrazne odporúčané si zaobstarať cestovné poistenie, to si hradíš Ty a výber poistenia je na Tebe. V prípade, že projekt zahŕňa členský poplatok vyžadovaný organizátorom, tento hradíš taktiež Ty. Teda celkové náklady na projekt sú: rozdiel cestovných nákladov nad limit, poistenie a prípadný účastnícky poplatok zo strany organizátora.

3. Náhle sa nemôžem zúčastniť, čo v takom prípade?

Ak je Tvoja náhla neúčasť spôsobená vážnym problémom (zdravotný, rodinný či pracovný problém), oznám nám to čo najskôr e­mailom alebo telefonicky. Každá zmena v zložení skupiny narúša integritu spolupráce a prípravy na projekt a nám ako vysielajúcej organizácii pridáva množstvo práce navyše. Prosíme preto o dôkladné zváženie možných komplikácií ešte pred prihlásením sa na projekt.

4. Ako sa pripraviť na mládežnícku výmenu/školenie?

Musíš vedieť, čo je mládežnícka výmena a školenie a aký je medzi nimi rozdiel. Základné info posielame vždy e­mailom po vybratí na projekt. Musíš vedieť, o čom je konkrétny projekt, na ktorý sa hlásiš, poznať jeho tému, aktivity a požiadavky. Projekt nie je dovolenka či zájazd, ale vzdelávacia aktivita, ktorá má svoje podmienky a predpoklady.
Viac info nájdeš v priprave na projekt.
Formálne požiadavky na každý projekt sú: ­ poistenie (vybav si cestovné poistenie, ktoré v prípade potreby dokáže pokryť náklady na zdravotnú starostlivosť, či stratu / krádež Tvojich vecí v zahraničí), ­ Európsky zdravotný preukaz, ­ platný OP alebo PAS! (záleží od krajiny, v ktorej sa projekt organizuje), ­ prezentacia o STEP­e – sme vysielajúca organizácia, ktorú budeš zastupovať a reprezentovať, preto je dobré, aby si o nás mal informácie. Info nájdeš aj na našom webe.Počas projektu

1. Počas výmeny/školenia nastal problém, na koho sa môžem obrátiť?

V zásade by to malo fungovať nasledovne – účastníci sa obracajú na lídra svojej skupiny a ten na organizátora projektu. Pokiaľ to nie je postačujúce, líder slovenskej skupiny kontaktuje svoju kontaktnú osobu zo STEP­u.Po projekte:

1. Ako a kedy mi budú preplatené náklady?

Reimbursement cestovných nákladov je realizovaný po Tvojom návrate domov z projektu. Po projekte urob scan všetkých lístkov a pošli ich elektronicky lídrovi svojej skupiny (v prípade, ak by sa potom niečo stalo originálom). Ich originály mu pošleš poštou a potom líder skupiny pošle organizátorovi všetky lístky za celú skupinu. V momente, keď organizátor obdrží všetky lístky za slovenskú skupinu, vyráta cestovné náklady, pošle nám ich na kontrolu a peniaze pošle nám na STEP účet. Hneď ako prídu, tak Ti Tvoju časť pošleme na Tvoj bankový účet. Zachovanie cestovných lístkov je extrémne dôležité, pretože bez nich Ti nebude možné preplatiť náklady.

2. Mám ešte nejaké povinnosti po návrate domov?

Poslať všetky cestovné lístky – e­mail a pošta. ­ Poskytnúť nám Tvoje údaje o bankovom účte, aby sme Ti mohli poslať reimbursement. ­ Vyplniť hodnotiaci formulár z projektu, ktorý Ti zašleme po Tvojom návrate domov. ­ V prípade, že sa zúčastníš školenia (mobility pracovníkov s mládežou), je potrebné, aby si nám predložil/­a Tvoj plán na follow-up aktivity, ktoré budeš realizovať po návrate na Slovensko.

PRIHLÁŠKA NA PROJEKT

miesto konania:

dátum:

 • meno:

 • priezvisko:

 • dátum narodenia:

 • pohlavie:

 • adresa:

 • mesto:

 • psč:

 • štát:

 • telefón:

 • e-mail:

 • povolanie:

 • špecifikujte:

 • angličtina:

 • organizačná činnosť

 • (vyplňte v angličtine)

 • skúsenosti z projektov

 • (vyplňte v angličtine)

 • motivácia

 • (vyplňte v angličtine)

 • vzťah k téme projektu

 • (vyplňte v angličtine)

 • doplnenie

 • (anglicky, nepovinné)

zdravotné obmedzenia:

požiadavky na stravu:

 • životopis:

 • (formáty: .doc, .docx a .pdf)
POVINNÁ SÚČASŤ PRIHLÁŠKY!
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a ich uchovaním pre vnútorné potreby OZ STEP