63
YES for Equality!
YE
20.05. - 27.05.2023
Traisteni, Rumunsko

YES for Equality!

typ projektu: YE

miesto: Traisteni, Rumunsko

dátum: 20.05. - 27.05.2023

počet účastníkov: 5

počet účastníkov spolu: 30

zúčastnené krajiny: Slovensko, Poľsko, Rumunsko, Turecko, Bulharsko

deadline pre prihlásenie: 31.1.2023

finančné podmienky:

Ubytovanie a strava sú plne hradené organizátorom.
Účastník si hradí cestu do miesta konania projektu, kde mu bude podľa pravidiel programu Erasmus+ preplatených na základe originálov cestovných lístkov max. 180 €. Preplatenie prebehne až po zaslaní všetkých originálov lístkov a realizované bude prevodom na účet.

požadovaný profil účastníkov:

- angličtina na komunikačnej úrovni,
- vek 18 - 25
- účastník musí mať vzťah k téme projektu,
- nutnosť zúčastniť sa na celom trvaní projektu.

DOKUMENTY

O projekte

Gender inequality is a reality that women must face in their everyday life and Romanian society makes no exception from this situation. With 54.5 out of 100 points, Romania ranks 25th in the EU on the Gender Equality Index. Its score is 13.5 points below the EU’s score. The other country partners involved in project are all above Romania but not too much (Lithuania 58.4, Slovakia 56.0, Poland 56.6), except Spain with 73.7 points which is among the highest scores in the EU (ranking third). Having in consideration the current situation (local and national) and the EU Gender Equality Strategy, by this project, we invite different actors (local authorities, NGOs, youngsters) to put their “gender glasses” on and think critically of how they approach gender inequality and gender-based discrimination and how they can mainstream gender. As well, will ensure that participants embrace the values necessary or the creation of a human rights culture, such as respect, solidarity, and non-discrimination as these are necessary pre-requisites for gender equality. The working methods will be based on non- formal learning. The methodology that will be used will include methods based on communication (interaction, dialogue, open discussions), methods based on activities (exchange of experience, practice and experimentation), methods focused on the social side (partnerships, teamwork, group activity) and self-knowledge methods (creativity, discovery, responsibility, action).

Each participant will receive at the end of the project the Youthpass Certificate.

PRIHLÁŠKA NA PROJEKT

miesto konania:

dátum:

 • meno:

 • priezvisko:

 • dátum narodenia:

 • pohlavie:

 • adresa:

 • mesto:

 • psč:

 • štát:

 • telefón:

 • e-mail:

 • povolanie:

 • špecifikujte:

 • angličtina:

 • organizačná činnosť

 • (vyplňte v angličtine)

 • skúsenosti z projektov

 • (vyplňte v angličtine)

 • motivácia

 • (vyplňte v angličtine)

 • vzťah k téme projektu

 • (vyplňte v angličtine)

 • doplnenie

 • (anglicky, nepovinné)

zdravotné obmedzenia:

požiadavky na stravu:

 • životopis:

 • (formáty: .doc, .docx a .pdf)
POVINNÁ SÚČASŤ PRIHLÁŠKY!
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a ich uchovaním pre vnútorné potreby OZ STEP