60
Digital skills for youthworkers
Erasmus+ Training course
21.-29.10.2018
Campina, Rumunsko

Digital skills for youthworkers

typ projektu: Erasmus+ Training course

miesto: Campina, Rumunsko

dátum: 21.-29.10.2018

počet účastníkov: 3

počet účastníkov spolu: 27

zúčastnené krajiny: Bulharsko, Estónsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Taliansko, Turecko

deadline pre prihlásenie: 10.10.2018

finančné podmienky:

Ubytovanie a strava sú plne hradené organizátorom.
Účastník si hradí cestu do miesta konania projektu, kde mu bude podľa pravidiel programu Erasmus+ preplatených na základe originálov cestovných lístkov max. 275 €.
Reimbursement bude realizovaný po návrate účastníka domov po skončení projektu.

požadovaný profil účastníkov:

- angličtina na pokročilej úrovni,
- vek 18+,
- skúsenosti s prácou s mládežou,
- účastník musí mať vzťah k téme projektu,
- nutnosť zúčastniť sa na celom trvaní projektu,
- aktívna príprava pred projektom (v spolupráci s vysielajúcou organizáciou).

O projekte

Our project consists in using software and tools in order to provide skills for graphic facilitation. There are several advantages in using graphic facilitation, the most important will be the reusable of visual elements that form the visual vocabulary, the small costs compare to the materials printed on hard materials and the big capacity of promotion in offline and online environment.
Graphical facilitation can be used as visual language since it is common even for cultures with different verbal languages and can be used as language barrier breaker for intercultural groups. Visual facilitation is highly helpful for people who process information visually. All the organizations involved have little competences in graphic facilitation, so this project is a commune need of the youth workers and a need of all partners. The project will have a European dimension using trainings exchanges as a tool for improving the skills of youth workers from 9 countries, for digital skills and presentations but it have also a local one, after the project, in local high schools by participants together with the teachers or other youth workers (multiplying the results) to put in practice the skills improved/developed, but also to make familiar the teachers with this method as an alternative to be used in near future for lessons. So, based on commune needs identified, the project will contribute to solve 2 main aspects: first is to make graphic facilitation more familiar to youth workers so they can use this method in their work (projects, activities, youth centres, etc.) and second is to bring this method to local level, as a first step by participants in order to be promoted and to see the advantages of it and in the second step to transfer it to other possible users.

Infopack nájdete v priložených dokumentoch. Ak budete chcieť viac informácií, neváhajte nás kontaktovať na náš e-mail info@societystep.eu, tiež odporúčame prejsť si FAQ (otázky a odpovede) ohľadne projektov.

Pre prihlásenie na projekt vyplňte našu online prihlášku.

DEADLINE pre prihlásenie: 10.10.2018.
Úspešných uchádzačov budeme kontaktovať e-mailom po deadline.
Tešíme sa na Vašu účasť!

PRIHLÁŠKA NA PROJEKT

miesto konania:

dátum:

 • meno:

 • priezvisko:

 • dátum narodenia:

 • pohlavie:

 • adresa:

 • mesto:

 • psč:

 • štát:

 • telefón:

 • e-mail:

 • povolanie:

 • špecifikujte:

 • angličtina:

 • organizačná činnosť

 • (vyplňte v angličtine)

 • skúsenosti z projektov

 • (vyplňte v angličtine)

 • motivácia

 • (vyplňte v angličtine)

 • vzťah k téme projektu

 • (vyplňte v angličtine)

 • doplnenie

 • (anglicky, nepovinné)

zdravotné obmedzenia:

požiadavky na stravu:

 • životopis:

 • (formáty: .doc, .docx a .pdf)
POVINNÁ SÚČASŤ PRIHLÁŠKY!
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a ich uchovaním pre vnútorné potreby OZ STEP