59
The Other Side of Entrepreneurship
Erasmus+ program Youth exchange
12.-22.09.2018
Mosciano Sant’Angelo, Abruzzo, Italy

The Other Side of Entrepreneurship

typ projektu: Erasmus+ program Youth exchange

miesto: Mosciano Sant’Angelo, Abruzzo, Italy

dátum: 12.-22.09.2018

počet účastníkov: 6

počet účastníkov spolu: 42

zúčastnené krajiny: Arménsko, Moldavsko, Portugalsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko, Turecko

deadline pre prihlásenie: 03.08.2018

finančné podmienky:

Ubytovanie a strava sú plne hradené organizátorom.
Účastník si hradí cestu do miesta konania projektu, kde mu bude podľa pravidiel programu Erasmus+ preplatených na základe originálov cestovných lístkov max. 275 €.
Reimbursement bude realizovaný po návrate účastníka domov po skončení projektu.

požadovaný profil účastníkov:

- angličtina na komunikačnej úrovni,
- vek 19 - 25, leader bez vekového obmedzenia ,
- účastník musí mať vzťah k téme projektu,
- nutnosť zúčastniť sa na celom trvaní projektu,
- aktívna príprava pred projektom (v spolupráci s vysielajúcou organizáciou).

O projekte

With this project we want to encourage young people to take an active part in their life through stimulating their sense of entrepreneurship and creativity.
The project will be implemented through the method of non formal education and experiential learning, using workshop, interactive activities and role play games we"ll give a direct experience to the
participants of situations they may face in the future in their job or student careers. The project will gather 42 young people coming from 7 different countries. Participants will have the chance to know more about traditions and culture of other countries, the program of the project itself moreover will give them the opportunity to live in diverse group, develop tolerance, mutual understanding and co-operation.

The project is divided in two main sections, both of them linked to creativity and entrepreneurship, trying to approach these topics from different perspectives. The first part pf the project ill be aimed to develop and ecourage creativity and self confidence, while the second part of the project will be more focused on entrepreneurial sector, with the main aim to give the participants useful knowledge and skills about how to realize and promote an entrepreneurial or business idea.
This part will also be focused on United Nations 17 World Goals for sustainable development.

Pre viac informácií o projekte si prečítaj Infopack, ktorý nájdeš v priložených dokumentoch. Ak budeš chcieť viac informácií, neváhaj nás kontaktovať na náš e-mail info@societystep.eu alebo si prejdi FAQ (otázky a odpovede) ohľadne projektov.

Pre prihlásenie na projekt vyplň našu online prihlášku.

DEADLINE pre prihlásenie: 03.08.2018.
Úspešných uchádzačov budeme kontaktovať e-mailom po deadline.
Tešíme sa na Tvoju účasť!

PRIHLÁŠKA NA PROJEKT

miesto konania:

dátum:

 • meno:

 • priezvisko:

 • dátum narodenia:

 • pohlavie:

 • adresa:

 • mesto:

 • psč:

 • štát:

 • telefón:

 • e-mail:

 • povolanie:

 • špecifikujte:

 • angličtina:

 • organizačná činnosť

 • (vyplňte v angličtine)

 • skúsenosti z projektov

 • (vyplňte v angličtine)

 • motivácia

 • (vyplňte v angličtine)

 • vzťah k téme projektu

 • (vyplňte v angličtine)

 • doplnenie

 • (anglicky, nepovinné)

zdravotné obmedzenia:

požiadavky na stravu:

 • životopis:

 • (formáty: .doc, .docx a .pdf)
POVINNÁ SÚČASŤ PRIHLÁŠKY!
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a ich uchovaním pre vnútorné potreby OZ STEP