57
Trapped in network
Erasmus+ Training course
26.02.-05.03.2018
Neapol, Taliansko

Trapped in network

typ projektu: Erasmus+ Training course

miesto: Neapol, Taliansko

dátum: 26.02.-05.03.2018

počet účastníkov: 4

počet účastníkov spolu: 25

zúčastnené krajiny: Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovensko, Taliansko, Turecko

deadline pre prihlásenie: 22.12.2017

finančné podmienky:

Ubytovanie a strava sú plne hradené organizátorom.
Účastník si hradí cestu do miesta konania projektu, kde mu bude podľa pravidiel programu Erasmus+ preplatených na základe originálov cestovných lístkov max. 360 €.
Reimbursement bude realizovaný po návrate účastníka domov po skončení projektu.

požadovaný profil účastníkov:

- angličtina na pokročilej úrovni,
- vek 18+,
- líder skupiny musí mať skúsenosti s prácou s mládežou & mládežníckymi projektmi,
- účastník musí mať vzťah k téme projektu,
- nutnosť zúčastniť sa na celom trvaní projektu,
- aktívna príprava pred projektom (v spolupráci s vysielajúcou organizáciou).

O projekte

The main topic of the project has to do about the modern phenomenon of Internet Addiction Disorder (IAD) which is one of the biggest problems that youngsters – and not only youngsters – face in their everyday life, most of the times without knowing that they are addicted to the Internet. Social Medias, video games, chat rooms, porn sites, live cameras, and live chat are some of the World Wide Web features who are responsible about the internet addiction disorder appearance, mostly in young ages.

The aim of this project is not to demonize Internet and its great help to mankind, but as youth workers we will try to learn how to make the youngsters “wise internet users”, how to acknowledge an addicted person and how to offer help to those who need it. We will explore together how internet can negatively affect people and why this, is not happening to everyone. At the same time, it will be a nice opportunity to evaluate ourselves, if and how much are we addicted to internet. Last but not least, we will examine the role and the behavior of the parents, of the teachers at school and of course the role of the society.

The program will be based in seminar classes, presentations and non formal education methods. All teams will have an active involvement to the program. In the following pages we will describe exactly the obligations of the participants, either individually, either as a group. We will highly motivate the participants to express freely themselves, to exchange experiences, to be open minded.

Finally, the participants will have the opportunity to be part of a procedure which is going to promote the multicultural environment, tolerance, diversity acceptance and cultural transaction.

Infopack nájdete v priložených dokumentoch. Ak budete chcieť viac informácií, neváhajte nás kontaktovať na náš e-mail info@societystep.eu, tiež odporúčame prejsť si FAQ (otázky a odpovede) ohľadne projektov.

Pre prihlásenie na projekt vyplňte našu online prihlášku.

DEADLINE pre prihlásenie: 22.12.2017.
Úspešných uchádzačov budeme kontaktovať e-mailom po deadline.
Tešíme sa na Vašu účasť!

PRIHLÁŠKA NA PROJEKT

miesto konania:

dátum:

 • meno:

 • priezvisko:

 • dátum narodenia:

 • pohlavie:

 • adresa:

 • mesto:

 • psč:

 • štát:

 • telefón:

 • e-mail:

 • povolanie:

 • špecifikujte:

 • angličtina:

 • organizačná činnosť

 • (vyplňte v angličtine)

 • skúsenosti z projektov

 • (vyplňte v angličtine)

 • motivácia

 • (vyplňte v angličtine)

 • vzťah k téme projektu

 • (vyplňte v angličtine)

 • doplnenie

 • (anglicky, nepovinné)

zdravotné obmedzenia:

požiadavky na stravu:

 • životopis:

 • (formáty: .doc, .docx a .pdf)
POVINNÁ SÚČASŤ PRIHLÁŠKY!
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a ich uchovaním pre vnútorné potreby OZ STEP