52
Story of my origin
Erasmus+ Training course
20.-28.05.2017
Liberec, Česko

Story of my origin

typ projektu: Erasmus+ Training course

miesto: Liberec, Česko

dátum: 20.-28.05.2017

počet účastníkov: 3

počet účastníkov spolu: 25

zúčastnené krajiny: Česko, Chorvátsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Taliansko

deadline pre prihlásenie: 18.05.2017

finančné podmienky:

Ubytovanie a strava sú plne hradené organizátorom.
Účastník si hradí cestu do miesta konania projektu, kde mu bude podľa pravidiel programu Erasmus+ preplatených na základe originálov cestovných lístkov max. 180 €.
Reimbursement bude realizovaný po návrate účastníka domov po skončení projektu.

Projekt zahŕňa aj účastnícky poplatok pre organizátora výmeny vo výške 25€, ktorý bude odčítaný z reimbursementu.

požadovaný profil účastníkov:

- angličtina na pokročilej úrovni,
- vek 18+,
- preferovaní budú tí, ktorí pracujú s mládežou a/alebo vo vzdelávacom sektore, dobrovoľníci a ľudia aktívni v komunite,
- účastník musí mať vzťah k téme projektu,
- nutnosť zúčastniť sa na celom trvaní projektu,
- aktívna príprava pred projektom (v spolupráci s vysielajúcou organizáciou).

O projekte

Aim of the training course is to equip participants with skills & knowledge of working with stories and Oral History. We will go through different aspects of such methodology. With the exchange of good practices and through the workshops with experts we will focus on the development of future initiatives and projects.

Objectives:
• to learn specific techniques and methods of working creatively with Oral History and how to use them in practice,
• to raise the ICT skills of participants (photo, audio, video editing),
• to raise the quality and quantity of common projects among participating organizations,
• to set-up a long lasting international partnership,
• to promote mutual respect and common understanding through working with stories.

Infopack nájdete v priložených dokumentoch. Ak budete chcieť viac informácií, neváhajte nás kontaktovať na náš e-mail info@societystep.eu, tiež odporúčame prejsť si FAQ (otázky a odpovede) ohľadne projektov.

Pre prihlásenie na projekt vyplňte našu online prihlášku.

DEADLINE pre prihlásenie: 18.05.2017.
Úspešných uchádzačov budeme kontaktovať e-mailom po deadline.
Tešíme sa na Vašu účasť!

PRIHLÁŠKA NA PROJEKT

miesto konania:

dátum:

 • meno:

 • priezvisko:

 • dátum narodenia:

 • pohlavie:

 • adresa:

 • mesto:

 • psč:

 • štát:

 • telefón:

 • e-mail:

 • povolanie:

 • špecifikujte:

 • angličtina:

 • organizačná činnosť

 • (vyplňte v angličtine)

 • skúsenosti z projektov

 • (vyplňte v angličtine)

 • motivácia

 • (vyplňte v angličtine)

 • vzťah k téme projektu

 • (vyplňte v angličtine)

 • doplnenie

 • (anglicky, nepovinné)

zdravotné obmedzenia:

požiadavky na stravu:

 • životopis:

 • (formáty: .doc, .docx a .pdf)
POVINNÁ SÚČASŤ PRIHLÁŠKY!
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a ich uchovaním pre vnútorné potreby OZ STEP