51
Be Eco-Entrepreneur I.
Erasmus+ program Youth exchange
22.-30.04.2017
Campina, Romania

Be Eco-Entrepreneur I.

typ projektu: Erasmus+ program Youth exchange

miesto: Campina, Romania

dátum: 22.-30.04.2017

počet účastníkov: 8 (7 + 1 leader)

počet účastníkov spolu: 40

zúčastnené krajiny: Bulharsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko

deadline pre prihlásenie: 14.04.2017

finančné podmienky:

Ubytovanie a strava sú plne hradené organizátorom.
Preprava na miesto projektu je od organizátora zabezpečená mikrobusom z Košíc.

požadovaný profil účastníkov:

- angličtina na komunikačnej úrovni,
- vek 18 - 28, líder bez vekového obmedzenia
- líder skupiny musí mať skúsenosť s prácou s mládežou & mládežníckymi projektmi,
- účastník musí mať vzťah k téme projektu,
- nutnosť zúčastniť sa na celom trvaní projektu,
- aktívna príprava pred projektom (v spolupráci s vysielajúcou organizáciou)

 • Report z projektu

 • O projekte

Report z projektu

Projekt, ktorého hlavnou témou bol udržateľný rozvoj či eko-turizmus, sme sa spolu s ďalšími partnermi zúčastnili v prvej polovici tohto roku. Výsledky projektu, prebrané témy a nové nápady sme sa rozhodli zdieľať s maturantmi na našej partnerskej škole. Žiaci tieto informácie veľmi ocenili a spoločne sme prebrali aktuálny stav tejto témy na Slovensku a ako oni, ako mladí ľudia k tejto tematike môžu prispieť. Akcia sa konala 16.06.2017.

Fotky z akcie

Viac informácií o projekte nájdete na týchto odkazoch:
www.zamolxes.ro
https://www.facebook.com/search/top/?q=beecoentrepreneur

Video z projektu

O projekte

Due to rapid development of many industries and human activities we think that natural environment is becoming
more and more endangered and as young generation we feel obliged to take action.

The project anticipates organisation of 2 youth exchanges, which will be mainly concerned with the topic sustainable development and eco-tourism, both in Romania and in Poland. Young people from 5 European countries from the Romania, Poland, Bulgaria, Lithuania and Slovakia will take part in two activities.

The upcoming first event will be taking place in a lovely Campina, get ready for hiking and visiting surrounding! We will be doing lots of fun outdoor activities: hiking, visiting agrotouristic farm. We also plan field trip to Bucharest.

Project is designed in the way to first provide participants with generic information about the sustainable development and let them together explore topics of Europe 2020 strategy in a very accessible way using nonformal
education methodology.

Projekt sa uskutoční v dvoch fázach. Prihláškou na tento projekt sa zaväzuješ k účasti na prvej fáze - výmene v Rumunsku.
Druhá fáza projektu - mládežnícka výmena v Poľsku, sa bude konať 14.-23.5.2017 v Poronine (reimbursement je 80€, počet účastíkov 7+1). Na túto výmenu vyhodíme potom novú prihlášku. Ak však už teraz vieš, že máš záujem o obe, vyjadri to prosím v prihláške (a teda v prípade, že budeš vybratý/á do Rumunska, automaticky pôjdeš aj do Poľska).


Infopack nájdete v priložených dokumentoch. Ak budete chcieť viac informácií, neváhajte nás kontaktovať na náš e-mail info@societystep.eu, tiež odporúčame prejsť si FAQ (otázky a odpovede) ohľadne projektov.

Pre prihlásenie na projekt vyplňte našu online prihlášku.

DEADLINE pre prihlásenie: 14.04.2017.
Úspešných uchádzačov budeme kontaktovať e-mailom po deadline.
Tešíme sa na Vašu účasť!

PRIHLÁŠKA NA PROJEKT

miesto konania:

dátum:

 • meno:

 • priezvisko:

 • dátum narodenia:

 • pohlavie:

 • adresa:

 • mesto:

 • psč:

 • štát:

 • telefón:

 • e-mail:

 • povolanie:

 • špecifikujte:

 • angličtina:

 • organizačná činnosť

 • (vyplňte v angličtine)

 • skúsenosti z projektov

 • (vyplňte v angličtine)

 • motivácia

 • (vyplňte v angličtine)

 • vzťah k téme projektu

 • (vyplňte v angličtine)

 • doplnenie

 • (anglicky, nepovinné)

zdravotné obmedzenia:

požiadavky na stravu:

 • životopis:

 • (formáty: .doc, .docx a .pdf)
POVINNÁ SÚČASŤ PRIHLÁŠKY!
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a ich uchovaním pre vnútorné potreby OZ STEP