50
Escape Cyber - Enter Life
Erasmus+ Training course
17.-24.04.2017
Çanakkale, Turecko

Escape Cyber - Enter Life

typ projektu: Erasmus+ Training course

miesto: Çanakkale, Turecko

dátum: 17.-24.04.2017

počet účastníkov: 4

počet účastníkov spolu: 33

zúčastnené krajiny: Bulharsko, Chorvátsko, Grécko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko, Turecko

deadline pre prihlásenie: 12.03.2017

finančné podmienky:

Ubytovanie a strava sú plne hradené organizátorom.
Účastník si hradí cestu do miesta konania projektu, kde mu bude podľa pravidiel programu Erasmus+ preplatených na základe originálov cestovných lístkov max. 275 €.
Reimbursement bude realizovaný po návrate účastníka domov po skončení projektu.

požadovaný profil účastníkov:

- angličtina na pokročilej úrovni,
- vek 18+,
- profil žiadaný organizátorom: 1 učiteľ alebo človek pracujúci vo vzdelávacom sektore, zvyšní 3 majú byť študenti,
- účastník musí mať vzťah k téme projektu,
- nutnosť zúčastniť sa na celom trvaní projektu,
- aktívna príprava pred projektom (v spolupráci s vysielajúcou organizáciou).

O projekte

The main purpose of this program is the sensitization of the participants against the modern phenomenon of mental disorder of Internet Addiction, the supply of specialized knowledge, the development of “know how” and special tracing, acknowledge, psychological approach and confronting techniques against this phenomenon. The value crisis that characterizes our modern and developed society, leads young people to false behaviors, guiding them to social isolation and self-exclusion, to depress, to dangerous behaviors with uncontrolled consequences, mental disorders and many – many more hazardous paths.

All the program activities are specially designed to serve in the highest level, the desired result of this program. They are based in methods of formal and mostly non formal education. All the activities have the supervision and guidance of special scientists, which are awarded in their work space, with huge experience, either professional either educational, especially in the field of Life Long Learning and Adult Education. We will use techniques such as role playing games, simulation games, questionnaires, team building activities, presentations, videos by the use of modern technology. The program will be implemented exclusively in English, having already as precondition the advanced knowledge of English language, in written and oral level.

Infopack nájdete v priložených dokumentoch. Ak budete chcieť viac informácií, neváhajte nás kontaktovať na náš e-mail info@societystep.eu, tiež odporúčame prejsť si FAQ (otázky a odpovede) ohľadne projektov.

Pre prihlásenie na projekt vyplňte našu online prihlášku.

DEADLINE pre prihlásenie: 12.03.2017.
Úspešných uchádzačov budeme kontaktovať e-mailom po deadline.
Tešíme sa na Vašu účasť!

PRIHLÁŠKA NA PROJEKT

miesto konania:

dátum:

 • meno:

 • priezvisko:

 • dátum narodenia:

 • pohlavie:

 • adresa:

 • mesto:

 • psč:

 • štát:

 • telefón:

 • e-mail:

 • povolanie:

 • špecifikujte:

 • angličtina:

 • organizačná činnosť

 • (vyplňte v angličtine)

 • skúsenosti z projektov

 • (vyplňte v angličtine)

 • motivácia

 • (vyplňte v angličtine)

 • vzťah k téme projektu

 • (vyplňte v angličtine)

 • doplnenie

 • (anglicky, nepovinné)

zdravotné obmedzenia:

požiadavky na stravu:

 • životopis:

 • (formáty: .doc, .docx a .pdf)
POVINNÁ SÚČASŤ PRIHLÁŠKY!
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a ich uchovaním pre vnútorné potreby OZ STEP