48
Theatre as a Tool for Youth
Erasmus+ Training course
10.-18.12.2016
Napoli, TALIANSKO

Theatre as a Tool for Youth

typ projektu: Erasmus+ Training course

miesto: Napoli, TALIANSKO

dátum: 10.-18.12.2016

počet účastníkov: 3

počet účastníkov spolu: 24

zúčastnené krajiny: Chorvátsko, Grécko, Litva, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Taliansko

deadline pre prihlásenie: 08.10.2016

finančné podmienky:

Ubytovanie a strava sú plne hradené organizátorom.
Účastník si hradí cestu do miesta konania projektu, kde mu bude podľa pravidiel programu Erasmus+ preplatených na základe originálov cestovných lístkov max. 275 €.
Reimbursement bude realizovaný po návrate účastníka domov po skončení projektu.

požadovaný profil účastníkov:

- angličtina na komunikačnej úrovni,
- vek 17-30,
- nutnosť zúčastniť sa na celom trvaní školenia,
- aktívna príprava pred projektom (v spolupráci s vysielajúcou organizáciou).

Špecifický profil účastníka:
- máš skúsenosti s prácou s mládežou na národnej alebo medzinárodnej úrovni,
- si tréner a vo svojej práci využívaš / chceš využívať prvky divadla, kreatívnosti a umenia,
- zúčastnil/a si sa na projektoch zameraných na umelecké / divadelné témy.

O projekte

"Theatre as a tool for Youth" expresses the main belief of the organizations gathered in this partnership: we achieve better results with youth when delivering artistic activities and workshops based on theatre and performing arts .

Hence this “T.F.T.”, a Training For Trainers using Art as an empowering Tool whose main themes are:
1) "Creativity & Culture", which identify the elements we will stimulate all the time in an intercultural context to produce a social impact.
2) "New innovative curricula, educational methods & development of training courses" as we believe that new structured and spontaneous theatrical and artistic activities are possible and necessary for modern growth and solution-finding attitude.

Our objectives are:
1) improve our educational and artistic competences;
2) spread (through Art) positive values such as well-being, inclusion and progress;
3) use theatre & performing arts as non-formal education tools;
4) facilitate the creation, implementation and evaluation of theatre youth workshops;
5) multiply similar training projects and youth exchanges in the follow-up phase;
6) improve the visibility and dissemination of Erasmus+ projects and their results;
7) inform the participants about further opportunities in Europe.

Infopack nájdete v priložených dokumentoch. Ak budete chcieť viac informácií, neváhajte nás kontaktovať na náš e-mail info@societystep.eu prejdite FAQ (otázky a odpovede) ohľadne projektov.

Pre prihlásenie na projekt vyplňte našu online prihlášku.

DEADLINE pre prihlásenie: 08.10.2016.
Úspešných uchádzačov budeme kontaktovať e-mailom po deadline.
Tešíme sa na Vašu účasť!

PRIHLÁŠKA NA PROJEKT

miesto konania:

dátum:

 • meno:

 • priezvisko:

 • dátum narodenia:

 • pohlavie:

 • adresa:

 • mesto:

 • psč:

 • štát:

 • telefón:

 • e-mail:

 • povolanie:

 • špecifikujte:

 • angličtina:

 • organizačná činnosť

 • (vyplňte v angličtine)

 • skúsenosti z projektov

 • (vyplňte v angličtine)

 • motivácia

 • (vyplňte v angličtine)

 • vzťah k téme projektu

 • (vyplňte v angličtine)

 • doplnenie

 • (anglicky, nepovinné)

zdravotné obmedzenia:

požiadavky na stravu:

 • životopis:

 • (formáty: .doc, .docx a .pdf)
POVINNÁ SÚČASŤ PRIHLÁŠKY!
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a ich uchovaním pre vnútorné potreby OZ STEP