20
O’Captain my Captain
Erasmus+ program Training course
25.04. - 02.05.2015
Eskişehir, TURECKO

O’Captain my Captain

typ projektu: Erasmus+ program Training course

miesto: Eskişehir, TURECKO

dátum: 25.04. - 02.05.2015

počet účastníkov: 2

počet účastníkov spolu: 22

zúčastnené krajiny: Česká Republika, Estónsko, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Nemecko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko, Turecko

deadline pre prihlásenie: 17.03.2015

finančné podmienky:

Ubytovanie a strava sú plne hradené organizátorom.
Účastník si hradí cestu do miesta konania projektu, kde mu bude podľa pravidiel programu Erasmus+ preplatených na základe originálov cestovných lístkov max. 275 €.

požadovaný profil účastníkov:

- angličtina na komunikačnej úrovni,
- vek 18+
- účastník musí mať skúsenosť s prácou s mládežou & mládežníckymi projektmi,
- účastník musí mať vzťah k téme projektu,
- nutnosť zúčastniť sa na celom trvaní projektu,
- aktívna príprava pred projektom (v spolupráci s vysielajúcou organizáciou).

O projekte

This projects outline was created after a research and observation on todays political & organizational leaders. The conclusion was: there is a lack of certain leadership skills on the global level where the technological, social and economical changes are faster than ever. For that reason we’ve chosen to focus mainly on Visional Viewpoint, Global Ethical Values, Democratization and to the other leadership skills trough them.

The Aim: To re-discover & develop youth leadership skills by focusing on visional mindset, global ethical values and democratization.

Project follows basic approaches:
• Classic Leadership Approaches
• Behavioral Leadership Approaches
• Leadership Styles
• Visional Viewpoint, Global Ethical Values, Democratization in Leadership

The Details: Apart from the activities such as communication, group building, youth-pass related; the first two days will consist of the evaluation and observation of main subjects mentioned on the last line above, following three
days will place each of these subjects into further evaluation & practice by the use of different tools & methodologies. The last two days we will be focusing on different dissemination options such as new projects & documentation creation & distribution from the outcomes of the first five days of the TC.

Infopack nájdete v priložených dokumentoch. Ak budete chcieť viac informácií, neváhajte nás kontaktovať na náš e-mail info@societystep.eu.

Pre prihlásenie na projekt vyplňte našu online prihlášku. Prosíme taktiež vyplňte prihlášku priloženú v infopacku (slúži pre potreby organizátora)

DEADLINE pre prihlásenie: 17.03.2015.
Úspešných uchádzačov budeme osobne e-mailom alebo telefonicky kontaktovať po deadline.
Tešíme sa na Vašu účasť!

PRIHLÁŠKA NA PROJEKT

miesto konania:

dátum:

 • meno:

 • priezvisko:

 • dátum narodenia:

 • pohlavie:

 • adresa:

 • mesto:

 • psč:

 • štát:

 • telefón:

 • e-mail:

 • povolanie:

 • špecifikujte:

 • angličtina:

 • organizačná činnosť

 • (vyplňte v angličtine)

 • skúsenosti z projektov

 • (vyplňte v angličtine)

 • motivácia

 • (vyplňte v angličtine)

 • vzťah k téme projektu

 • (vyplňte v angličtine)

 • doplnenie

 • (anglicky, nepovinné)

zdravotné obmedzenia:

požiadavky na stravu:

 • životopis:

 • (formáty: .doc, .docx a .pdf)
POVINNÁ SÚČASŤ PRIHLÁŠKY!
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a ich uchovaním pre vnútorné potreby OZ STEP