18
Logout and be active!
Erasmus+ program Training course
19.-27.03.2015
Lednice, ČESKÁ REPUBLIKA

Logout and be active!

typ projektu: Erasmus+ program Training course

miesto: Lednice, ČESKÁ REPUBLIKA

dátum: 19.-27.03.2015

počet účastníkov: 2

počet účastníkov spolu: 35

zúčastnené krajiny: Bielorusko, Bulharsko, Čierna Hora, Estónsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina

deadline pre prihlásenie: 10.03.2015

finančné podmienky:

Účastník si hradí cestu do miesta konania projektu, kde mu bude podľa pravidiel programu Erasmus+ preplatených na základe originálov cestovných lístkov max. 180 €.

požadovaný profil účastníkov:

- angličtina na komunikačnej úrovni,
- vek 18 - 30
- účastník musí mať skúsenosť s prácou s mládežou & mládežníckymi projektmi,
- účastník musí mať vzťah k téme projektu,
- nutnosť zúčastniť sa na celom trvaní projektu,
- aktívna príprava pred projektom (v spolupráci s vysielajúcou organizáciou).

O projekte

Projekt rieši problematiku zvyšovania kvality procesov neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou v rámci závislosti mladých ľudí na internete a digitálnych technológiách a vplyvu tejto závislosti na každodenný život týchto mladých ľudí. Následkom tohto problému mladí strácajú svoju slobodu, uzatvárajú sa do sveta virtuality a internetu, ktorý je vzdialený od reality a tak sa mnohokrát ocitajú na pokraji spoločnosti, v okovách sociálneho vylúčenia, so slabými komunikačnými schopnosťami, v najhorších prípadoch bez priateľov, stáleho spoločenského zázemia a v depresiách a úzkostiach.

Ciele a priority projektu sú:
- Naučiť mladých ľudí ako efektívne a aktívne využívať svoj voľný čas prostredníctvom športových či outdoorových aktivít
- Ponúknuť základy metód plánovania v rámci Time managementu a ich aplikácie v praxi
- Vytvoriť povedomie ľuďom, ktorí používajú počítač a internet príliš často, o spôsoboch a metódach ako správne pracovať s internetom a počítačovými technológiami (rozhranie Web 2.0)
- Zvýšiť vedomosti a praktické zručnosti mladých lídrov v oblasti komunikácie, motivácie a angažovanosti mladých
- Oboznámiť účastníkov s možnosťami, ktoré ponúka program Erasmus+ a analyzovať rolu neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou.

Plánovaný dopad a prínos tohto projektu spočíva v informovanosti o hrozbe nadmerného používania internetu a prostriedkov moderných technológií, hrozbe závislostí a porúch, ktoré na mladých ľudí hrozia. Ďalej projekt rieši osvojenie metód aktívneho spôsobu života, trávenie voľného času a osvojenie si metód a techník Time Managementu (TM) v každodennom živote. Účastníci si osvoja nové metódy a poznatky, ktoré im pomôžu pri ich práci s mládežou v oblasti tohto problému.

Infopack nájdete v priložených dokumentoch. Ak budete chcieť viac informácií, neváhajte nás kontaktovať na náš e-mail info@societystep.eu.

Pre prihlásenie na projekt vyplňte našu online prihlášku.

DEADLINE pre prihlásenie: 10.03.2015.
Úspešných uchádzačov budeme osobne e-mailom alebo telefonicky kontaktovať po deadline.
Tešíme sa na Vašu účasť!

PRIHLÁŠKA NA PROJEKT

miesto konania:

dátum:

 • meno:

 • priezvisko:

 • dátum narodenia:

 • pohlavie:

 • adresa:

 • mesto:

 • psč:

 • štát:

 • telefón:

 • e-mail:

 • povolanie:

 • špecifikujte:

 • angličtina:

 • organizačná činnosť

 • (vyplňte v angličtine)

 • skúsenosti z projektov

 • (vyplňte v angličtine)

 • motivácia

 • (vyplňte v angličtine)

 • vzťah k téme projektu

 • (vyplňte v angličtine)

 • doplnenie

 • (anglicky, nepovinné)

zdravotné obmedzenia:

požiadavky na stravu:

 • životopis:

 • (formáty: .doc, .docx a .pdf)
POVINNÁ SÚČASŤ PRIHLÁŠKY!
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a ich uchovaním pre vnútorné potreby OZ STEP