STEP - Spoločenstvo pre oblastný rozvoj

Hlavná 126/158
06777 Zemplínske Hámre
Slovenská Republika


IČO: 42090695
PIC number: 948365024

info@societystep.eu

+421 902 565 686

KONTAKTNÉ OSOBY

JUDr. Rastislav Zaremba

prezident združenia
+421 908 840 288

Peter Huray

koordinátor projektov
+421 902 565 686
+420 775 314 548

Lucia Mariničová

+421 902 305 310