27.08.2019

VÝMENA NA TÉMU ROVNOPRÁVNOSTI V EÚ - TALIANSKO

Názov: "(EU)quality"tag heuer replica Typ: Erasmus+ program Youth exchange (KA1)

Dátum: 201. - 11.07.2015

Miesto: Bracciano, TALIANSKOPočet osôb: 5 (4+1 leader)

Podmienky:

- angličtina na komunikačnej úrovni,

- vek 18 - 30, líder bez vekového obmedzenia

- líder skupiny musí mať skúsenosť s prácou s mládežou & mládežníckymi projektmi,

- účastník musí mať vzťah k téme projektu,

- nutnosť zúčastniť sa na celom trvaní projektu,

- aktívna príprava pred projektom (v spolupráci s vysielajúcou organizáciou).Krajiny: Česká Republika, Grécko, Holandsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia

Financie:

- účastník si hradí cestu do miesta konania projektu, kde mu bude podľa pravidiel programu Erasmus+ preplatených na základe originálov cestovných lístkov max. 170 €.

Gold and Silver Rate invites common people and consumers to browse through the pages and get the required information related to Gold prices and Silver prices in crucial cites of India. Since Gold and Silver Rate wishes to give people the best possible services, we welcome constructive criticism, feedback, opinions, and suggestions from our visitors using our contact page.
Viac info spolu s Infopackom a inštrukciami ako sa prihlásiť, nájdete v projektovej sekcii Aktuálne projekty.DEADLINE pre prihlásenie: 15.05.2015.
Modafinil