10.12.2018

VÝMENA NA TÉMU ROVNOPRÁVNOSTI V EÚ - TALIANSKO

Názov: "(EU)quality"tag heuer replica Typ: Erasmus+ program Youth exchange (KA1)

Dátum: 201. - 11.07.2015

Miesto: Bracciano, TALIANSKOPočet osôb: 5 (4+1 leader)

Podmienky:

- angličtina na komunikačnej úrovni,

- vek 18 - 30, líder bez vekového obmedzenia

- líder skupiny musí mať skúsenosť s prácou s mládežou & mládežníckymi projektmi,

- účastník musí mať vzťah k téme projektu,

- nutnosť zúčastniť sa na celom trvaní projektu,

- aktívna príprava pred projektom (v spolupráci s vysielajúcou organizáciou).Krajiny: Česká Republika, Grécko, Holandsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia

Financie:

- účastník si hradí cestu do miesta konania projektu, kde mu bude podľa pravidiel programu Erasmus+ preplatených na základe originálov cestovných lístkov max. 170 €.Viac info spolu s Infopackom a inštrukciami ako sa prihlásiť, nájdete v projektovej sekcii Aktuálne projekty.DEADLINE pre prihlásenie: 15.05.2015.
Modafinil