11.03.2015

NA TÉMU LEADERSHIP SKILLS DO TURECKA!

Názov: "O´Captain my Captain"

Typ: Erasmus+ program Training course (KA1)
Dátum: 25.04. - 02.05.2015
Miesto: Eskişehir, TURECKO

Počet osôb: 2
Podmienky:
- angličtina na komunikačnej úrovni,
- vek 18+
- účastník musí mať skúsenosť s prácou s mládežou & mládežníckymi projektmi,
- účastník musí mať vzťah k téme projektu,
- nutnosť zúčastniť sa na celom trvaní projektu,
- aktívna príprava pred projektom (v spolupráci s vysielajúcou organizáciou).
Krajiny: Bielorusko, Česká Republika, Estónsko, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Nemecko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko, Turecko
Financie:
- účastník si hradí cestu do miesta konania projektu, kde mu bude podľa pravidiel programu Erasmus+ preplatených na základe originálov cestovných lístkov max. 275 €.

Viac info spolu s Infopackom a inštrukciami ako sa prihlásiť, nájdete v projektovej sekcii Aktuálne projekty.

DEADLINE pre prihlásenie: 17.03.2015.