26.02.2015

JE ZÁVISLOSŤ NA INTERNETE PROBLÉMOM? ÁNO? NIE? ZISTI VIAC NA ŠKOLENÍ NA MORAVE!

Názov: "Logout and be active!"

Typ: Erasmus+ program Training course (KA1)
Dátum: 19. - 27.03.2015
Miesto: Lednice, ČESKÁ REPUBLIKA

Počet osôb: 2
Podmienky:
- angličtina na komunikačnej úrovni,
- vek 18 - 30
- účastník musí mať skúsenosť s prácou s mládežou & mládežníckymi projektmi,
- účastník musí mať vzťah k téme projektu,
- nutnosť zúčastniť sa na celom trvaní projektu,
- aktívna príprava pred projektom (v spolupráci s vysielajúcou organizáciou).
Krajiny: Bielorusko, Bulharsko, Čierna Hora, Estónsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina
Financie:
- účastník si hradí cestu do miesta konania projektu, kde mu bude podľa pravidiel programu Erasmus+ preplatených na základe originálov cestovných lístkov max. 180 €.

Viac info spolu s Infopackom a inštrukciami ako sa prihlásiť, nájdete v projektovej sekcii Aktuálne projekty.

DEADLINE pre prihlásenie: 10.03.2015.