23.02.2015

O PREDČASNOM OPÚŠŤANÍ ŠKOLY A DETSKEJ PRÁCI V ATÉNACH!

Názov: "School Dropout & Children Labor"

Typ: Erasmus+ program Youth exchange (KA1)
Dátum: 10. - 17.05.2015
Miesto: Atény, GRÉCKO

Počet osôb: 6 (5 + 1 leader)
Podmienky:
- angličtina na komunikačnej úrovni,
- vek 16 - 25, líder bez vekového obmedzenia
- líder skupiny musí mať skúsenosť s prácou s mládežou & mládežníckymi projektmi,
- účastník musí mať vzťah k téme projektu,
- nutnosť zúčastiť sa na celom trvaní projektu,
- aktívna príprava pred projektom (v spolupráci s vysielajúcou organizáciou).
Krajiny: Cyprus, Grécko, Slovensko, Taliansko, Turecko
Financie:
- účastník si hradí cestu do miesta konania projektu, kde mu bude podľa pravidiel programu Erasmus+ preplatených na základe originálov cestovných lístkov max. 170 €.

Viac info spolu s Infopackom a inštrukciami ako sa prihlásiť, nájdete v projektovej sekcii Aktuálne projekty.

DEADLINE pre prihlásenie: 15.03.2015.