ŠTÁT

PROJEKTOV

Turecko

14

Poľsko

10

Slovensko

8

Rumunsko

4

Chorvátsko

3

Česká republika

2

Albánsko

1

Arménsko

1

Bulharsko

1

Grécko

1

Gruzínsko

1

Litva

1

Lotyšsko

1

Maďarsko

1

Portugalsko

1

Španielsko

1

Taliansko

1

KDE VŠADE SME BOLI?

STEP NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH